Літо-ідеальний час для професійного розвитку

Професорсько-викладацький склад Інституту кримінальної юстиції ніколи не втрачає нагоди для професійного розвитку! Пройшовши конкурсний відбір, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Університету Ірина Василівна Гловюк взяла участь у Методологічній школі «Викладання Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини», яка проводилася у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Урядів Канади та Федеративної Республіки Німеччина. З 13 по 16 липня у межах Методологічної школи розглядалися питання методики викладання для дорослих та досвід викладання Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини. Експертами з зазначених питань виступили: Джуліо Дзанетті, експерт з верховенства права та методики викладання у Міжнародній організації з права для розвитку, Міжнародній організації права інтелектуальної власності, Світовому банку, ООН, Експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні; Павло Пушкар, Голова підрозділу, Відділ виконання рішень Європейського суду з прав людини, Генеральна дирекція з прав людини та верховенства права; Микола Гнатовський, Голова Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; Ольга Поєдинок, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, голова правління Студії сучасного права, голова Комітету юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України; Назар Кульчицький, Голова Адвокатського об’єднанняАО «Кульчицький, Кулаков і Біднягін», експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні; 

Ірина Кушнір, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України; Світлана Хилюк, Керівник Магістерської програми з прав людини Українського католицького університету. Відмітимо, що така Методологічна школа є особливо своєчасною у зв’язку з пропозицією кафедри кримінального процесу щодо запровадження магістерського курсу “Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні” в Інституті кримінальної юстиції!