Відгуки викладачів про захист бакалаврських робіт

Викладачі Національного університету “Одеська юридична академія” – члени комісії із захисту бакалаврських робіт – проаналізували виступи студентів 4 курсу, дали характеристику позитивним сторонам робіт, вказали на їх недоліки, висловили своє враження щодо рівня навчальних досягнень випускників-бакалаврів.
Члени комісії відзначили кращі роботи студентів, дали їм високу оцінку!